Algemeen

Gebruiksvoorwaarden
Deze website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Passfield Business Publications Ltd en wordt aan u beschikbaar gesteld op de volgende algemene voorwaarden. Door het gebruik van de site en de diensten die beschikbaar zijn op het u worden geacht deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden die uitdrukkelijk van toepassing op diensten en informatie geleverd door derden.

Data Protection
Persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt worden niet doorgegeven aan een 3rd partijen en zal niet worden verkocht aan een 3rd partijen.

Gebruik van de site
De informatie en diensten beschikbaar op de site worden verstrekt voor het enige doel van het rechtstreeks of via de diensten van uitzendbureaus. U mag gebruiken, printen en downloaden informatie van de site voor alleen en niet voor andere persoonlijke of commerciële doeleinden deze doeleinden. Je mag niet op andere wijze te kopiëren, weer te geven, door te geven of materiaal van de site te verspreiden.
Alle auteursrechten, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de site en de op de site beschikbaar materiaal behoort tot Passfield Business Publications Ltd of haar externe leveranciers. Gebruik van de site niet geven u geen rechten met betrekking tot dergelijke materialen.

Uitzendbureaus en Werkgelegenheid bedrijfsbeëindigingsregeling 2003
Werkzoekenden en recruiters moeten zich ervan bewust dat deze job board werkt als slechts een locatie en niet te introduceren of geef werkzoekenden recruiters (of vice versa).
Het gedrag van Uitzendbureaus en Werkgelegenheid bedrijfsbeëindigingsregeling 2003 (de "Regeling") proberen ervoor te zorgen dat werkzoekenden worden alleen door uitzendbureaus voorgesteld voor rollen waarvoor zij zijn gekwalificeerd en dat recruiters zijn enige werk-zoekers die de juiste hebben aangeboden niveaus van ervaring, opleiding, kwalificaties en vergunning voor de positie in te vullen. Omdat we slechts een locatie en niet voorstellen of werkzoekenden naar recruiters of omgekeerd in te voeren, is het aanbevolen dat, als je een werk-zoeker u de in de verordeningen stappen ondernemen om uw geschiktheid te verzekeren voor de rol geadverteerde of, als u een recruiter, om een ​​werk-zoekenden geschiktheid voor de rol te verzekeren.

Daartoe behoren onder meer:

1. Als je een werk-zoeker, het controleren van de identiteit van de recruiter en de aard van haar activiteiten, de ingangsdatum en de duur van de positie, de positie in te vullen inclusief soort werk, locatie, uren en risico's voor gezondheid en veiligheid, ervaring, opleiding, kwalificaties en vergunningenstelsel dat de recruiter noodzakelijk of wettelijk verplicht zijn mening is of op andere wijze om de positie te ondernemen, of er kosten zijn door u te betalen als een werk-zoeker of dat er sprake is van eisen die door de wet of anderszins voor u om voldoen alvorens een standpunt

2. Als je een recruiter, het controleren van de identiteit van de werk-zoeker en dat het werk-zoeker heeft de ervaring, opleiding, kwalificaties en bij wet vereiste vergunning of anderszins voor de functie en of er eisen opgelegd door de wet of anderszins voor u , als de recruiter, om te voldoen aan een werk-zoeker in staat tot het nemen van een positie.

Bovendien, wat de beroepskwalificaties vereist zijn of waar werkzoekenden zijn om te werken met kwetsbare personen of kinderen, moet u kopieën van de relevante kwalificaties of toestemming te verkrijgen, ten minste twee referenties van mensen die geen familieleden van de werk-zoeker te verkrijgen en ondernemen van een strafregister bureau controle van de werk-zoeker.

Elke bevraging of screening tools die door ons voor gebruik in uw beoordeling van de geschiktheid of anderszins van een bepaalde kandidaat of geadverteerde vacature zijn om u te helpen bij het nemen van deze stappen, maar zijn niet bedoeld als een vervanging.

Voorwaarden van het bedrijfsleven voor recruiters

Algemeen
In deze voorwaarden:
1. "Klant": een persoon, bedrijf, organisatie of onderneming die diensten koopt van ons;
2. "Bestelformulier": een order voor diensten op een formulier dat door ons (in elk formaat) en een klant ondertekend;
3. 'Diensten': alle recruitment producten en diensten van tijd tot tijd ter beschikking gesteld door ons;
4. Betekent 'contractperiode', ten aanzien van een orderformulier met betrekking tot het verrichten van Diensten voor een bepaalde periode van dagen, die begint en eindigt op de start-en einddatum gegeven.
5. 'Contract Term ": de volledige termijn vermeld in het Bestelformulier.

Aanvang van de Diensten
Wij zullen de levering van Diensten op grond van enige orderformulier worden begonnen nadat het orderformulier is teruggestuurd naar ons, in een door ons goedgekeurd en bevestigd door de klant door middel van een handtekening, e-mail een bevestiging of levering van inkoopordernummer vorm en , in het geval van klanten die diensten kopen op voorwaarden die vooraf betaling te eisen, zullen de Services niet beginnen totdat de betaling is ontvangen en gewist.

prijzen
Prijzen zijn zoals gespecificeerd in de ProcessIndustryInformer.com / Jobs ratecards en zijn gegarandeerd voor het vermeld op de bestelbon periode. Eventuele overeengekomen kortingen zijn vertrouwelijk en mogen alleen worden doorgegeven door de Klant.

Een job geplaatst op ProcessIndustryInformer.com / Jobs zal live blijven 30 dagen of een kortere tijd als we het eens zijn met de Klant. Iedere verlenging van deze tijd wordt in rekening gebracht aan de klant als een nieuwe posting. Vacatures geplaatst naast het overeengekomen aantal vacatures per maand in rekening gebracht tegen een prijs per opdracht met de klant op het moment van de contractonderhandelingen overeengekomen. Indien geen prijs is onderhandeld, zal een vast bedrag van £ 95 per opdracht in rekening gebracht voor elke opdracht boven het overeengekomen aantal. Een enkele opdracht wordt geïdentificeerd door het unieke ID-nummer. Als een klant verwijdert een baan en vervolgens reposts het of een andere posten, zal dit worden aangemerkt als twee banen.

Als een Diensten binnen een opgegeven op het orderformulier tijdsbestek moet worden gebruikt zijn niet binnen die periode kunnen ze niet meer dan in een latere periode worden uitgevoerd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming gebruikt. De klant is verantwoordelijk voor de betaling voor ongebruikte Services zal zijn.

betalingen
Alle prijzen zijn exclusief BTW. Alle facturen zijn betaalbaar binnen 28 dagen na factuurdatum. Te late betaling zal geven ons het recht om de levering van Diensten op te schorten. Rente verschuldigd over late betalingen ten belope van 3% boven National Westminster Bank plc basisrente van tijd tot tijd.

Beëindiging

  1. De klant kan schriftelijk opzeggen het verrichten van Diensten onder een orderformulier door niemand minder dan 30 dagen.
  2. Als we in strijd handelt met deze algemene voorwaarden en hebben niet zo'n overtreding verholpen binnen tien dagen na kennisgeving met vermelding van de schending en eisen dat deze worden verholpen
  3. We worden insolvent, ophouden te verhandelen of geliquideerd
  4. Opzegging door de Klant voor het einde van het Contract Term kan, naar eigen goeddunken, leiden tot verlies van kortingen voor het hele contract overeengekomen termijn


We kunnen het verrichten van Diensten beëindigen indien:
1. De klant in strijd handelt met deze voorwaarden en heeft dergelijke inbreuk binnen tien dagen na kennisgeving met vermelding van de schending en eisen dat deze worden verholpen, of niet verholpen:

2. De klant insolvent wordt, staakt of failliet gaat.

License to Klant naam, handelsmerken en logo's
Klant gaat ermee akkoord dat Passfield Publications Ltd naam van cliënt, handelsmerken en logo's ("IE-rechten") kan het gebruik ten behoeve van het verstrekken van de Diensten.
Daarnaast Klant aanvaardt dat Passfield Business Publications Ltd klant mag noemen als referentie klant in Passfield Business Publications BV's marketing materialen (zoals bijvoorbeeld. Maar niet beperkt tot websites en brochures), dat Passfield Business Publications Ltd IP-rechten van de klant mag gebruiken in deze context en kunnen voorbeelden van gepubliceerde namens de klant de geleverde diensten en de materialen aanwezig.

Beperking van aansprakelijkheid
Onze totale aansprakelijkheid jegens de Klant met betrekking tot de Diensten, met uitzondering van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, is beperkt tot het totaalbedrag tijdens de Contracttermijn aan ons betaald voor dergelijke diensten of £ 10,000 bedrag, indien dit meer is.

Jobadvertenties
Job advertenties live gaan na bevestiging van de betaling op processindustryjobs de volgende tijden gebaseerd op 24 uurs klok Britse tijd;
U ontvangt per e-mail ontvangen wanneer uw opdracht advertenties voor live zijn gegaan ..
U wordt per e-mail verwittigd wanneer uw gebruikersnaam heeft toegang tot de ProcessIndustryInformer.com / Banen CV database is verleend.

Site regels
We hebben regels met betrekking tot de inhoud en de vorm van de banen geplaatst op processindustryjobs. Hun doel is ervoor te zorgen dat gebruikers die de site of de processindustryjobs databank zoekresultaten die duidelijk en informatief mogelijk te worden gepresenteerd als te krijgen. U gaat ermee akkoord dat wij, naar eigen goeddunken en zonder aansprakelijkheid jegens u, verwijderen uit processindustryjobs elke reclame die wordt geplaatst in strijd met deze regels. De regels kunnen van tijd tot tijd en u wordt geadviseerd om regelmatig naar verwijzen.

De regels zijn:

1. Geen dupliceren van banen ten koste van banen andere klanten.

2. Geen gratuite gebruik van trefwoorden in functiebeschrijvingen of functiebenamingen. Gratuite wijze opzettelijk inbrengen van woorden, snaren van woorden, of het herhalen van functiebenamingen, met de bedoeling het beïnvloeden van positie in de resultaten lijst, of het verhogen van het aantal pageviews.

3. Personeelsadvertenties geplaatst op processindustryjobs moet zijn voor echte vacatures, en niet voor andere producten of-diensten, met betrekking tot al dan niet verbonden aan werving, waaronder, maar niet beperkt tot, affiliate programma's, piramidespelen of enige andere zogenaamde 'business opportunity'.

4. URL's of e-koppelingen (levend of alleen tekst) zijn niet toegestaan ​​in het lichaam kopie van de functieomschrijving pagina. E-mail links zijn toegestaan ​​vanuit de 'stuur een e-mail' koppeling en url linking is toegestaan ​​vanaf de 'solliciteer online' link.

Illegale Advertenties
Advertenties die lijken te discrimineren op grond van geslacht, ras of handicap is verboden en kan resulteren in een procedure worden genomen tegen zowel de adverteerder en de uitgever. Advertenties worden door Totaljobs aanvaard op voorwaarde dat de adverteerder bevestigt dat elke eis of de kwalificatie die kunnen voorkomen illegaal discrimineren in overeenstemming is met mogelijke vrijstelling krachtens de toepasselijke wetgeving. Niettegenstaande deze bevestiging, als we toch van mening dat een advertentie discriminerend kunnen wij naar onze keuze ofwel wijziging van de advertentie of verwijderen uit processindustryjobs zonder aansprakelijkheid jegens u tot enige terugbetaling van betaalde bedragen of moeten worden betaald voor de detachering of maak anders en zal u daarvan op de hoogte.

Reacties op advertenties
U gaat ermee akkoord om eerlijk en professioneel om te gaan met mensen die kunnen reageren op een advertentie die u hebt geplaatst en niet doen wat die processindustryjobs in diskrediet kan brengen. U zult ons vrijwaren van en tegen elke vordering van een individu tegen processindustryjobs voortvloeien uit uw schending van deze verplichting of een andere van deze voorwaarden.

Wij garanderen niet elke reactie op uw advertentie of dat de reacties zullen zijn van particulieren die geschikt zijn voor de job geadverteerd. Het is uw verantwoordelijkheid om deze controles en procedures uit te voeren die noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat de kandidaten geschikt zijn voor de job aangeboden en over de vereiste kwalificaties en persoonlijke kenmerken zijn.

uitrusting
Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u over de juiste apparatuur en zijn verbonden met de bevoegde diensten om u in staat om een ​​vacature te plaatsen op processindustryjobs.

Inhoud en links
Als uw advertentie linkt naar een andere site via onze externe toepassing online optie, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de links en voor de inhoud van uw advertentie en de gelinkte site. We kunnen verwijderen uit processindustryjobs elke advertentie die inhoud of links naar een site die, naar onze mening, is lasterlijk, illegaal of aanstootgevend is of zal processindustryjobs in diskrediet te brengen bevat. U zult ons vrijwaren voor eventuele claims of aansprakelijkheid voortvloeiende uit de inhoud of links op uw advertenties.

Sites van derden
Vacatures u plaatst op processindustryjobs kunnen ook verschijnen op de derde recruitment websites van derden op grond van overeenkomsten van tijd tot tijd tussen processindustryjobs en de eigenaars van dergelijke websites.

Browser beleid
Processindustryjobs ten tijde worden gebouwd was ondersteunt de huidige en het meest recente versies van populaire browsers.

Gebruik van kandidatendatabase

Rechten in de database
Databankrechten en alle andere toepasselijke auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten in de kandidaat-database behoren tot Passfield Business Publications Ltd U erkent dat u geen rechten op de databank of de inhoud ervan en dat je het behoud en het gebruik van de database en de inhoud ervan is te verwerven beheerst door deze voorwaarden.

Gebruik van de database
Het materiaal heeft u recht op ontvangen van de kandidaat-database wordt bepaald door het product dat u bij ons heeft gekocht. Na ontvangst van dit materiaal kunt u:

1. Gebruik, doorzoeken of downloaden naar uw database met behulp van de Kandidaten zoeken backoffice-interface en de bijbehorende functies in het kader van het vinden van geschikte kandidaten voor specifieke vacatures die u of (als u een uitzendbureau of werving) uw klant wenst te vullen .

2. Gebruik de informatie over de personen die in de database voor het doel van het contact met hen (direct of via processindustryjobs afhankelijk van het product dat u hebt gekocht) met betrekking tot een specifieke vacature.

3. Gebruik de informatie alleen in combinatie met uw eigen recruitment-gerelateerde activiteiten.

Je mag niet:
1. Levering, verkoop of licentie materiaal uit de kandidaat-database, of een kopie daarvan, aan een andere persoon, met inbegrip van een ander lid van uw groep van bedrijven.

2. Download de database via geautomatiseerde (bijv. "schrapen") proces.

3. Neem contact op met de personen op de database of maken of toestaan ​​dat elk gebruik van de informatie over die personen, anders dan voor het doel van het vinden van geschikte kandidaten voor bepaalde vacatures. U moet te allen tijde voldoen aan de Data Protection Act 1998 en alle volgende wet-en regelgeving.

4. Toegang tot onze kandidaat-database van een systeem dat niet volledig wordt hersteld of niet beschikt standaard industrie AntiVirus software is geïnstalleerd is die regelmatig wordt bijgewerkt.

Schrapping van de database materiaal
U stemt ermee in om al het materiaal uit de kandidaat-database op de vervanging ervan verwijderen met up-to-date materiaal of een bevredigende afwikkeling van uw zoektocht naar een geschikte kandidaat, hetgeen het eerste plaatsvindt.

Omgang met kandidaten
U gaat ermee akkoord om eerlijk en professioneel om te gaan met personen kunt u contact opnemen met behulp van informatie uit de kandidaat-database en niet alles wat processindustryjobs in diskrediet kan brengen. U zult processindustryjobs vrijwaren voor elke vordering ingesteld door een individu tegen processindustryjobs voortvloeien uit uw schending van deze verplichting of een andere van deze voorwaarden.

wachtwoorden
Wachtwoorden zijn voor het exclusieve gebruik van de persoon aan wie ze zijn uitgegeven. Wachtwoorden moeten vertrouwelijk en veilig worden bewaard. We kunnen de toegang tot een wachtwoord weigeren als wij geloven dat dat het wordt gebruikt door een onbevoegde persoon of dat de gebruiker schendt deze voorwaarden.

Klant geleverd content
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reclamecampagnes ('Campagnes') en ander materiaal door Passfield Business Publications Ltd overgenomen voor de weergave op een van onze websites. Door het plaatsen van dit materiaal gaat u akkoord met deze voorwaarden en bepalingen als opdrachtgever, zelfs als u optreedt als agent of koper voor de derde adverteerder.

2. We moeten de volledige creatieve content voor een campagne in aanvaardbare vorm ten minste twee werkdagen vóór 9 ben op de go-live datum opgegeven in uw bestelling ontvangen. Anders kunnen wij niet in staat zijn om de aangegeven go-live datum bereiken, maar moet u het volledige bedrag in de volgorde, ongeacht of daarmee besteldoelstelling voor vertoningen is voldaan ingesteld betalen.

3. Om een ​​opdracht voor een campagne moet u ons te informeren, per fax of e-mail op het nummer of adres op de order, ten minste twee werkdagen vóór 12 uur op de go-live datum vermeld in uw bestelling te annuleren of te wijzigen. Anders moet u het volledige bedrag in de orde te stellen te betalen, ongeacht of de levering doelstellingen voor vertoningen is voldaan.

4. U bent verantwoordelijk voor de inhoud van door u geleverde materiaal en om ervoor te zorgen dat u het recht om het te leveren aan ons en dat het voldoet aan alle relevante wetgeving en gedragscodes. Als we klachten over het materiaal of de inhoud die we kunnen krijgen, naar eigen goeddunken, het materiaal verwijderen van het display zonder verwijzing of aansprakelijkheid jegens u. U zult ons vrijwaren tegen elke eis dat het materiaal inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van anderen of lasterlijk of anderszins aanstootgevend.

5. Als u een uitzendbureau of een werving & selectie (zoals gedefinieerd in de Wet op Tewerkstellingskantoren 1973) is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen de advertenties die u op processindustryjobs voldoen aan de gedragscode van Employment Agencies en Werkgelegenheid Bedrijven Regulations 2003.

6. U bent ook verantwoordelijk voor het nakomen en omgaan met eventuele bestellingen of vragen met betrekking tot de waren of diensten waarop een campagne betrekking heeft en je zal dienovereenkomstig vergoeden en vrijwaart ons.

7. Uw enige verhaalsmogelijkheid als wij, of onze derde onderaannemers die kunnen hosten en serveren Campagnes van tijd tot tijd, een fout bij het weergeven van elke campagne is de kosten van het opnieuw uitvoeren van de betreffende campagne. Noch wij, noch onze onderaannemers zijn aansprakelijk in geen geval voor enig verlies van winst of bedrijf. Wij zullen, bovendien, hebben geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van de Campagne veroorzaakt door omstandigheden buiten onze macht te geven.